Haber

Yönlendirme tasarısı komisyondan geçti

ANKARA (İGFA) –Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Kurulu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi TBMM Dijital Medya Kurulu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, düzenleme kuruluna yaptığı sunumda teklifi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağduyusuyla hazırladıklarını belirtti. ve tüm paydaşlar.

Türkiye’ye 2023 yılında yaklaşık 57 milyon turist geldiğini ve yaklaşık 54 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini anlatan Yayman, turizmin Türkiye’nin kalkınmasının önemli güçlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Turizmin Türkiye için çok değerli bir sektör olduğunu ve bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Yayman, “Sektörümüzün yazılımlarının güncellenmesini ve tüm bileşenlerin buna uygun olmasını, ortak akıl ve katılımla sağlamak istiyoruz.” Türkiye’nin 2030 hedeflerine ulaşabilmesi için turizm 4.0′ deyim yerindeyse güncelleniyor.” “Teklifimiz Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması açısından çok önemli.” dedi.

Yayman, teklifle turist rehberliği hizmetinin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümü ve hizmet kalitesinin artırılması için ihtiyaç duyulan alanlarda değişiklik yapıldığını belirterek, sanat tarihi mezunu olanların işlerinin daha kolay olacağını kaydetti. Üniversitelerin arkeoloji ve arkeoloji bölümlerinde lisans düzeyinde turist rehberi olabilecek yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

“Ortak anlayış ve müzakereci demokrasi yaklaşımı çerçevesinde amacımız, ihtiyaçlar doğrultusunda sektörden gelen talep, sorun ve talepleri alıp değerlendirmek ve sektörümüzü daha ileri taşımaktır.” Yayman, Çinli turistlerin Türk turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, teklifin Uzakdoğu’dan gelen turistlere Çince başta olmak üzere Uzakdoğu dillerinde turist rehberliği yapılmasını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Teklifle ilgili olarak turist rehberliği meslek kuruluşlarının görüş ve eleştirilerini aldıklarını ve bunları değerlendireceklerini belirten Yayman, “Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Biz gerçekten buna uygun bir düzenleme yapmak istiyoruz. ihtiyaçlar.” İfadelerini kullandı.

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Mesleği Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Teklifi’nin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşmeleri sürüyor. Türk Büyük Millet Meclisi.

Teklifin tamamına ilişkin yorum yapan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye’de turizmin kalitesinin artırılmasına önem verdiklerini ancak her şeyden önce Anayasa’ya uyulması gerektiğini belirtti.

Yönetmelik yasalaşırsa Çin’deki rehberlerin Türkiye’de rehberlik edeceğini belirten Yıldız, “Türkiye’yi tanıtacak olan Türk rehberlerdir. Çin’den, Almanya’dan, Fransa’dan rehber getirip Türkiye’yi tanıtırsak vay halimize. Biz zaten” dedi. Türkiye’de sorunlar var.” “Yurt dışından rehber de ithal edeceğiz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. O rehberlerin yarın gelip Türkiye’ye casusluk yapıp yapmayacağını, yoksa Türkiye’yi yanlış mı tanıttığını nasıl bileceğiz?” sözlerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Az Alpaslan, CHP’li Yıldız’ın iddialarına yanıt olarak, “Tasarı teklifinde ithalat yönlendirmesi diye bir husus yok, maddelerimize aykırıdır. Çin rehberinin amacı Çin’in nüfusunu 1.5 milyar. Yılda 400 milyon Çinli Pandemi döneminden sonra dünyayı dolaşmak istiyor. Bize gelen Çinlilerin sayısı ne yazık ki yarım milyon bile değil. Biz bunu milyonların üzerine çıkarmak istiyoruz. Bu teklifle, fakülte mezunu ve Çince bilen kişilere hızlı programlarla Çince rehber olma fırsatını sunuyoruz.Rehber olmanın en temel şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. . Yazılarımıza göre vatandaş olmayan birinin rehber olması mümkün değildir.”

“SEYAHAT ACENTALARI MAKALESİNDE ESAS DEĞİŞİKLİKLER YAPACAK BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, CHP’li Yıldız’ın “Çin’de kurulan acente Türkiye’ye müşteri getirdiğinde onların getirdiği rehberlere hizmet vermesine izin verildiğini” belirtirken böyle bir imkan ve yetkinin olmadığını söyledi.

Turizm hedeflerine ulaşmak için önemli yasal düzenlemelerin yapıldığına işaret eden Alpaslan, “Seyahat Acenteleri Kanunu’nda siz değerli temsilcilerimizle birlikte köklü değişiklikler yapmak için çalışıyoruz. Muhtemelen yakın zamanda komitemizin gündemine gelecek, yeni düzenlemeyle birlikte. Takdir yetkisi Meclisimizindir. Biz ajan odaklıyız, rehber odaklıyız, şu ya da bu.” “Buna odaklanmak değil; 2028’de Türk turizmini geliştirip 100 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

TEKLİF İLE TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR.

Buna göre mesleğe kabul başvurularında yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM, sınav takviminde yer almayan dilleri uzman ve tarafsız kuruluşlara test ettirebilecek.

Mesleğe kabul için gerekli tüm şartları taşıyanlar, Bakanlığın talebi üzerine uzman kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan meslek giriş sınavını geçmeleri halinde yabancı dilde turist rehberi olmaya hak kazanacaklar.

Mesleğe giriş koşullarını sağlayan ancak sadece yabancı dil yeterlilik belgesi şartını sağlayamayanlar, mesleğe kabulde başarılı olmaları halinde katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ulusal Türk turist rehberi olmaya hak kazanacaklar. Bakanlığın talebi üzerine uzman kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan sınav.

ÇİN ARANJMANI

Başta Çince olmak üzere belirlenecek Uzakdoğu dillerini bilen adaylar için üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar veya üniversitelerin turist rehberliği dışındaki diğer bölümlerinden mezun olanlar Turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği şekilde en az lisans düzeyinde. Bazı durumlarda, belirlenen bölgelerde ulusal veya bölgesel bir turist rehberi eğitim programını tamamlama zorunluluğu bulunmayacaktır.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunlarının turist rehberi yetiştirme programına katılma zorunluluğu olmayacak. Bu kişiler, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak, başarılı oldukları yabancı dilde, belirtilen diğer şartları yerine getirerek ve en az 100 saatlik eğitim alarak uygulama gezisini başarıyla tamamlayarak bölgesel veya ulusal turist rehberi olmaya hak kazanacaklardır. yönetmelikle belirlenen yöntem ve esaslar çerçevesinde program yürütülür.

-Mesleğe kabul için Bakanlığa başvuru yapılacak

Komisyonda kabul edilen öneriyle turist rehberliği mesleğini yabancı dilde icra edebilmek için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin geçerlilik süresine ilişkin sınır kaldırıldı.

Teklife göre mesleğe kabul başvurusu Bakanlığa yapılacak. Bakanlık, başvurunun kabul edilmesi halinde 30 gün içinde gerekli incelemeleri yaparak lisans verecek ve reddedilen başvuruları ilgili bilgilerle birlikte başvuru sahibine bildirecektir.

Mesleğe giriş şartlarını taşımadığı halde mesleğe kabul edilenler, mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan hüküm giyenler ile mesleğe girmelerine engel bulunanlar, meslekten ihraç edilecek. Bakanlığın kararı.

Turist rehberliği yasalara ve mesleki etik ilkelere uygun olarak yalnızca çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde gerçekleştirilecektir.

İşten Çıkarılma Cezası

Teklifte turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Bu kapsamda söz konusu fiilin 5 yıl içerisinde 2 defa işlenmesi halinde meslekten süresiz yasaklama, 3 defa işlenmesi halinde ise meslekten çıkarma cezası uygulanacaktır.

Teklife göre turist rehberi fiyatları, mesleğin Türkçe icra edilmesi halinde belirlenen taban fiyatın yüzde 70’inden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların öğrencilere yönelik, öğretmenler eşliğinde ve ticari amaçla yapılmayan seyahatleri düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Ruhsatsız rehberlik hizmeti verenlere, hizmet verilen kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki mülki amir tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında rehberin, bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı olmaksızın alışveriş amacıyla makul bir işletmeye gönderilmesi karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat sağlaması halinde, Turist rehberlerine mülki idare amirliği tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. .

MESLEKİ KURULUŞLAR KONTROL SIRASINDA HER TÜRLÜ BİLGİYİ VERMEK ZORUNLU OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerektiğinde ve en az 3 yılda bir, müfettiş ve kontrolörler aracılığıyla meslek kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının her türlü iş, süreç, faaliyet ve hesaplarını denetleme yetkisine sahip olacak.

Meslek kuruluşları kontrol sırasında her türlü bilgiyi vermek ve belge göstermekle yükümlü olacak.

Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ve çalışanları, görevlerine ilişkin hata teşkil eden eylem ve fiillerinden dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu